Skip to main content

ترکر چیست؟ - مرکز آموزش / تبلیغ دهندگان - پشتیبانی تپسل

ترکر چیست؟

لیست نوسندگان

ترکر‌ها (Tracker) پلتفرم‎های شخص ثالثی (Third Party) می‌باشند که مورد وثوق تبلیغ‌دهنده و شبکه تبلیغاتی هستند و خدمات خود را تحت دو کلیدواژه اصلی Analytics و Attribution ارائه می‌دهند. به عبارت دیگر، چون شمارش این سیستم‌ها بی‌طرف است و مثل تبلیغ‌دهنده یا شبکه‌ی تبلیغاتی، ذی‌نفع نیستند، می‌توان با استفاده از گزارش‌های آماری آن‌ها تعارض‌های آماری میان پنل شبکه تبلیغاتی موبایل با گزارش‌های تبلیغ‌دهنده را رفع کرد و بر یک مبنای مشترک بی‌طرف، هزینه‌ها و بودجه‌ی تبلیغاتی را مصرف کرد.

مفید بود مفید نبود

291 از 595 نفر گفتند که این صفحه مفید است

اضافه کردن نظر

برای ثبت نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

فراموشی رمز عبور